Trečiadienis, 21 Rugsėjis 2011 19:21

T.A.P.K. projektas ,,Pažink Lietuvą“

Irena BIKULČIENĖ, tikybos mokytoja

Juozo Balčikonio gimnazijos ateitininkai, dalyvaujantys tautiniame-patriotiniame T.A.P.K. projekte, kuris  finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, keliavo po Kupiškio kraštą.

Rugsėjo 16-osios popietę nuvykome į Kupiškį, įsikūrėme Technologijos ir verslo  mokykloje. Čia prie mūsų prisijungė Smilgių, Skapiškio bei Kupiškio ateitininkai ir visi drauge išvažiavome aplankyti Uoginių kaime esančio Kupiškio krašto garbės piliečio Adomo Petrausko muziejaus.

Šimtamečių liepų ir ąžuolų apsupti žengėme pro vartus ir iš karto patekome į senovinę kaimo sodybą – daugybės akmenų ir medžio kūrinių karalystę. Gerb. Kazimieras Stančikas, šios dienos ekskursijos gidas, mus vedė paprasto kaimo žmogaus, muziejaus įkūrėjo A.Petrausko gyvenimo keliu ir kūrybos labirintais. Sodyboje mus nustebino savamokslio kaimo meistro Jono Laužiko sukonstruotas originalus medinis apvalus statinys – bokštas, stovintis ant keturių didžiulių akmenų, simbolizuojančių pasaulio šalis. Statinio pagrindas – didelis vežimo ratas, lyg žmogaus gyvenimas, ratu besisukantis... Bokšto vidų puošia Lietuvos pynėjų pynėjo Petro Jankausko darbai.

Grįžę į Kupiškį, aplankėme centrinę miesto aikštę, vadinamą žymaus architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vardu, o skverelyje šalia bibliotekos – jo garbei pastatytą paminklą.

15 metų Kupiškyje gyvenęs ir kūręs dailininkas Henrikas Orakauskas mieste paliko daug mažosios architektūros darbų – skulptūrų iš metalo ir plastiko. Apiūrėjome jo sukurtas skulptūras ,,Besileidžiantis angelas“ ir ,,Gyvybės medis“. Prisiminėme Kupiškio krašte vykusią pokario partizaninę kovą, žuvusiųjų atminimą pagerbėme malda ir tyliu susikaupimu. Aplankėme paminklą žuvusiems Algimanto apygardos partizanams prie Varležerio bei Kupiškio kapinėse esantį paminklą Laisvės gynėjams.

Kitą dieną mūsų laukė susitikimas su kunigu Justu Jasėnu. Išklausę paskaitą apie meilę artimui ir tobulėjimą, pažintį su Kupiškio kraštu baigėme šv. Mišiomis Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčioje. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01/36 
start stop bwd fwd