ŽYMESNI MOKYKLOS ŽMONĖS
Straipsnis
ŽYMESNI MOKYKLOS ŽMONĖS
Signatarai, Seimo nariai
Akademikai
Mokytojai
Mokiniai
Mokiniai
Visi puslapiai

Mokytojai

1.       Baleišis Vladas (rašytojas)

2.       Bizauskas Kazimieras (signataras)

3.       Bortkevičius Silvestras (matematikas)

4.       Bulzgys Juozas (fizikas)

5.       Dambrauskas Aleksandras-Jakštas (kapelionas)

6.       Daugaravičius Antanas (fizikas)

7.       Dilka Vincas (dailininkas)

8.       Gabulaitė Elena

9.       Grigonis Matas (rašytojas)

10.   Jablonskis Jonas (kalbininkas)

11.   Jovaiša Kazys (kompozitorius)

12.   Kairiūkštis Vytautas (dailininkas)

13.   Karka Mykolas (muzikas)

14.   Kliuksinas Karolis (istorikas)

15.   Kuodys Leonas (kalbininkas)

16.   Maksimaitienė Ona (istorikė)

17.   Paulauskas Vladas (kompozitorius)

18.   Petkevičaitė Gabrielė-Bitė (rašytoja)

19.   Puodžiukaitis Benediktas (vertėjas)

20.   Puronas Bronius (chemikas)

21.   Puzinas Povilas (dailininkas)

22.   Rukša Antanas (vertėjas)

23.   Stakauskas Juozapas (lietuviškos gimnazijos kūrėjas)

24.   Truncė Kazimieras (fizikas)

25.   Urbas Dominykas (vertėjas)

26.   Vaitkevičius Antanas (gamtininkas)

27.   Variakojis Vilius (treneris)

28.   Zikaras Juozas (skulptorius)

29.   Žemaitienė Sofija (vadovėlių autorė)