ŽYMESNI MOKYKLOS ŽMONĖS
Straipsnis
ŽYMESNI MOKYKLOS ŽMONĖS
Signatarai, Seimo nariai
Akademikai
Mokytojai
Mokiniai
Mokiniai
Visi puslapiai

Akademikai

1.       Kuzma Vladas (1941, medicina)

2.       Jablonskis Konstantinas (1941, istorija)

3.   Lebedev Aleksandr (1943, fizika, Rusijos MA)

4.       Balčikonis Juozas (1946, lietuvių k.)

5.       Pakarklis Povilas (1946, teisė)

6.       Brazdžiūnas Povilas (1949, fizika)

7.       Jurginis Juozas (1968, istorija)

8.       Vanagas Vladas Eimutis (1976, fizika)

9.       Gudelis Vytautas (1980, geografija)

10.   Rajeckas Raimundas (1987, ekonomika)

11.   Rajeckas Valentinas (1990, technika)

12.   Marcinkevičius Algimantas (1990, medicina)

13.   Pragarauskas Henrikas (1991, matematika)

14.   Krotkus Arūnas (1994, fizika)

15.   Laurinčikas Antanas (1994, matematika)

16.   Tamošiūnas Vytas (1996, medicina)

17.   Raudys Šarūnas (1999, informatika)

18.   Sauchatas Antanas (2003, energetika, Latvijos MA)

19.   Birulia Aleksandr (Ukrainos MA)