ŽYMESNI MOKYKLOS ŽMONĖS
Straipsnis
ŽYMESNI MOKYKLOS ŽMONĖS
Signatarai, Seimo nariai
Akademikai
Mokytojai
Mokiniai
Mokiniai
Visi puslapiai

Signatarai, Seimo nariai

1.       Astrauskas Rimantas

2.       Balčas Stasys

3.       Bizauskas Kazys

4.       Kvieska Vincas

5.       Mikutienė Dangutė

6.       Petkevičaitė Gabrielė-Bitė

7.       Petrulis Alfonsas

8.       Stakauskaitė Salomėja

9.       Šakenis Konstantinas

10.   Šaulys Kazimieras

11.   Uždavinys Ignacas

12.   Vaižmužis Albinas