I-ųjų gimnazijos klasių mokinių konkursas „Mes prieš AIDS“

Sigita ŠIMONIENĖ, socialinė pedagogė

Lapkričio 29 d. gimnazijoje įvyko projekto „Mes jau gimnazistai“ renginys, skirtas pasaulinei AIDS dienai paminėti.

Gimnazijos pirmokai šiam konkursui pradėjo ruoštis iš anksto: filmavo ir montavo reklaminius siužetus, rengė prisistatymus, piešė plakatus ir kūrė lankstinukus.

Konkurso dieną dalyvių žinios ir namų darbai buvo įvertinti taip:

I vieta           If klasė

II vieta         Ic klasė

III vieta        Ib klasė

Konkurso dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais ir klasės metraščiais, kuriuose galės užfiksuoti įsimintiniausius ir gražiausius savo klasės ir gimnazijos gyvenimo momentus.

Dėkojame visų pirmųjų klasių vadovėms ir mokiniams, kurie nuoširdžiai rengėsi konkursui.