Mokyklos psichologas:

  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosiproblemoms spręsti;
  • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius;
  • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
  • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų bei uždavinių pasiekimo būdus.

Psichologė Dovilė Juozaitytė dirba muziejuje.

Darbo laikas:

Savaitės diena

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo valandos

8.00 - 12.00

---

8.00 - 12.00    

8.00 - 15.30    

8.00 - 11.00    

Pietų pertrauka

---

---

---

12.00 - 12.30

---