Penktadienis, 12 Rugsėjis 2014 08:39

 

Gabiems mokiniams ugdyti – tarptautinė patirtis

 

Juozo Balčikonio gimnazijos mokytojai, ugdydami mokinius, kasmet pasiekia puikių rezultatų. Sėkmę lemia tai, kad pedagogai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose profesinį tobulėjimą skatinančiuose renginiuose.

Šiais mokslo metais atsirado dar viena galimybė mokytojams pagilinti savo žinias, tobulinti kompetencijas susipažįstant su aukštų rezultatų švietimo srityje pasiekusių užsienio šalių patirtimi.Gimnazijos parengtas projektas „Gabių mokinių ugdymo sistemos gimnazijoje tobulinimas“ laimėjo daugiau kaip 36 tūkstančių eurų ES programos „Erasmus+“ finansavimą. Per dvejus projekto metus mokytojai tobulinsis įvairiose Europos šalyse, pirmieji kursai vyks jau spalio mėnesį Suomijos bei Estijos mokyklose.

Gabių mokinių ugdymas – vienas iš Juozo Balčikonio gimnazijos prioritetų. Ši nuostata užfiksuota ir gimnazijos 2014-2016 metų strateginiame plane, kuriame keliamas tikslas gerinti ugdymo kokybę, efektyvinti darbą pamokoje, siekiant atpažinti gabius ir talentingus mokinius jau pirmoje gimnazijos klasėje, patenkinti jų poreikius. Tikimasi, kad dalyvavimas ES programos „Erasmus+“ finasuojamame projekte padės gimnazijai siekti šio tikslo. Projekto dalyviai susipažins su aukštesniųjų gebėjimų – interpretavimo, integravimo, įvertinimo – lavinimu Suomijoje ir Estijoje, kurių Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (PISA) rezultatai šiose srityse yra labai aukšti, išmoks taikyti aktyvius ir inovatyvius mokymo metodus, įvairias mokymo strategijas, plėtojančias mokinių kritinį mąstymą, sugebėjimą spręsti problemas. Be to, projekto dalyviai įgytą patirtį skleis savo gimnazijoje: su inovatyviais mokymo metodais supažindins kitus mokytojus, dalyvaus tobulinant gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo sistemą mokykloje. Numatoma, kad į gimnazijos bendruomenės veiklą bus labiau integruojami mokinių tėvai, jų patirtis panaudojama gabiems mokiniams atpažinti, ugdyti ir nukreipti tinkama linkme, renkantis tolesnį studijų kelią.

Dalyvavimas „Erasmus+“ programoje – tai galimybė kurti šiuolaikišką, inovatyvią mokyklą.