APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai
Dalys su kursais2017.02.01
pjbg16_17_2pusmaservadav.mfw  



privaloma
3_AnglB2_2a:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 3_AnglB2_2b:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 3_AnglB2_2c:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas
3_AnglB2_2d:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 3_AnglB2_2e:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 3_AnglB2_3a:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas
3_AnglB2_3b:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 3_AnglB2_3c:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 3_AnglB2_3d:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas
3_AnglB2_3e:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 3_AnglB2_3f:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 3_AnglB2_3g:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas
3_BiolA_1:Biologija A kursas 3_BiolA_2:Biologija A kursas 3_BiolA_3:Biologija A kursas
3_BiolA_4a:Biologija A kursas 3_BiolB_4:Biologija B kursas 3_BiolB_4a:Biologija B kursas
3_BkkB_2a:Bendroji kūno kultūra B kursas 3_BkkB_4a_1:Bendroji kūno kultūra B kursas 3_BkkB_4a_2:Bendroji kūno kultūra B kursas
3_BkkB_4b_1:Bendroji kūno kultūra B kursas 3_BkkB_4b_2:Bendroji kūno kultūra B kursas 3_ChemA:Chemija A kursas
3_ChemA_1:Chemija A kursas 3_ChemA_3:Chemija A kursas 3_ChemB_4b:Chemija B kursas
3_DailA_2:Dailė A kursas 3_DailB_4d:Dailė B kursas 3_EtikB_1a:Etika B kursas
3_EtikB_3:Etika B kursas 3_EtikB_4a:Etika B kursas 3_EtikB_4b:Etika B kursas
3_FizA_2:Fizika A kursas 3_FizA_4b:Fizika A kursas 3_FizB_4a:Fizika B kursas
3_FizB_4x:Fizika B kursas 3_GeogrA_2:Geografija A kursas 3_GeogrB_4c:Geografija B kursas
3_GrDizB_x:Grafinis dizainas B kursas 3_InfA_1:Informacinės technologijos A kursas 3_InfA_3:Informacinės technologijos A kursas
3_InfA_4a:Informacinės technologijos A kursas 3_InfA_4c:Informacinės technologijos A kursas 3_InfB_1a:Informacinės technologijos B kursas
3_InfB_3:Informacinės technologijos B kursas 3_InfB_4a:Informacinės technologijos B kursas 3_InfB_4b:Informacinės technologijos B kursas
3_IstA_1:Istorija A kursas 3_IstA_2a:Istorija A kursas 3_IstA_3:Istorija A kursas
3_IstA_4a:Istorija A kursas 3_IstB_3:Istorija B kursas 3_IstB_4a:Istorija B kursas
3_IstB_4x:Istorija B kursas 3_KrepB_1a:Krepšinis B kursas 3_KrepB_1aa:Krepšinis B kursas
3_MuzB_4:Muzika B kursas 3_PranA2_2:Užsienio kalba (prancūzų) A2 lygio kursas 3_PrancB1_1:Užsienio kalba (prancūzų) B1 lygio kursas
3_RusB1_1:Užsienio kalba (rusų) B1 lygio kursas 3_RusB1_4a:Užsienio kalba (rusų) B1 lygio kursas 3_TeatrB_4:Teatras B kursas
3_TeatrB_4a:Teatras B kursas 3_TikB_1a:Tikyba B kursas 3_TikB_3a:Tikyba B kursas
3_TikB_4a:Tikyba B kursas 3_TikB_4b:Tikyba B kursas 3_TinklB_2a:Tinklinis B kursas
3_TinklB_4a_1:Tinklinis B kursas 3_TinklB_4a_2:Tinklinis B kursas 3_TinklB_4b_1:Tinklinis B kursas
3_TinklB_4b_2:Tinklinis B kursas 3_VokB1_1:Užsienio kalba (vokiečių) B1 lygio kursas 3_ŠokB_1:Šokis B kursas
3_ŠokB_2a:Šokis B kursas 3_ŠokB_2b:Šokis B kursas 3_ŠokB_4:Šokis B kursas
3_ŠokisB_4c:Šokis B kursas 3acf_Liet**A_a:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3acf_Liet**A_c:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
3acf_Liet**A_f:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3acf_Liet*A_a:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3acf_Liet*A_c:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
3acf_Liet*A_f:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3acf_LietA_a:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3acf_LietA_c:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
3acf_LietA_f:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3acf_Mat6A:Matematika A kursas 3acf_Mat6A_a:Matematika A kursas
3acf_Mat6A_c:Matematika A kursas 3acf_Mat6A_f:Matematika A kursas 3acf_MatA:Matematika A kursas
3acf_MatA_a:Matematika A kursas 3acf_MatA_c:Matematika A kursas 3acf_MatA_f:Matematika A kursas
3bde_Liet**A_b:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3bde_Liet**A_d:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3bde_Liet**A_e:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
3bde_Liet*A_b:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3bde_Liet*A_d:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3bde_Liet*A_e:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
3bde_LietA_b:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3bde_LietA_d:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 3bde_LietA_e:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
3bde_Mat6A:Matematika A kursas 3bde_Mat6A_b:Matematika A kursas 3bde_Mat6A_d:Matematika A kursas
3bde_Mat6A_e:Matematika A kursas 3bde_MatA:Matematika A kursas 3bde_MatA_b:Matematika A kursas
3bde_MatA_d:Matematika A kursas 3bde_MatA_e:Matematika A kursas 4_Ang3B2_1a:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas
4_Ang3B2_1b:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 4_Ang3B2_1c:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 4_Ang3B2_1d:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas
4_Ang3B2_1e:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 4_Ang3B2_1f:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 4_Ang3B2_1g:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas
4_Ang3B2_2a:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 4_Ang3B2_2b:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 4_Ang3B2_2c:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas
4_Ang3B2_2d:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 4_Ang3B2_2e:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 4_Ang3B2_2f:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas
4_Ang3B2_2g:Užsienio kalba (anglų) B2 lygio kursas 4_BKkultB_2a:Bendroji kūno kultūra B kursas 4_BKkultB_2b:Bendroji kūno kultūra B kursas
4_BKkultB_3a:Bendroji kūno kultūra B kursas 4_BKkultB_3b:Bendroji kūno kultūra B kursas 4_BKkultB_4a:Bendroji kūno kultūra B kursas
4_BKkultB_4b:Bendroji kūno kultūra B kursas 4_BKkultB_5a:Bendroji kūno kultūra B kursas 4_BKkultB_5b:Bendroji kūno kultūra B kursas
4_BiolA_1:Biologija A kursas 4_BiolA_2:Biologija A kursas 4_BiolA_3a:Biologija A kursas
4_BiolA_3b:Biologija A kursas 4_BiolB_3a:Biologija B kursas 4_BiolB_3b:Biologija B kursas
4_ChemA_2:Chemija A kursas 4_ChemA_3a:Chemija A kursas 4_ChemA_3b:Chemija A kursas
4_ChemB_4:Chemija B kursas 4_DailA_3b:Dailė A kursas 4_DailB_4:Dailė B kursas
4_DznB_4:Integruotas menų ir technologijų B kursas 4_EtikB_1b:Etika B kursas 4_EtikB_2b:Etika B kursas
4_EtikB_3a:Etika B kursas 4_EtikB_3c:Etika B kursas 4_EtikB_4a:Etika B kursas
4_EtikB_4b:Etika B kursas 4_FizA_1:Fizika A kursas 4_FizA_3a:Fizika A kursas
4_FizA_3b:Fizika A kursas 4_FizB_1b:Fizika B kursas 4_FizB_2a:Fizika B kursas
4_FizB_4:Fizika B kursas 4_GeogrA_3b:Geografija A kursas 4_GeogrB_4:Geografija B kursas
4_GrafDznB_4:Grafinis dizainas B kursas 4_Inf3A_1b:Informacinės technologijos A kursas 4_Inf3A_3b:Informacinės technologijos A kursas
4_InfA_1b:Informacinės technologijos A kursas 4_InfA_3b:Informacinės technologijos A kursas 4_InfA_4:Informacinės technologijos A kursas
4_InfB_2b:Informacinės technologijos B kursas 4_InfB_2b1:Informacinės technologijos B kursas 4_InfB_3a1:Informacinės technologijos B kursas
4_InfB_3a2:Informacinės technologijos B kursas 4_InfB_3c:Informacinės technologijos B kursas 4_InfB_4a:Informacinės technologijos B kursas
4_InfB_4b:Informacinės technologijos B kursas 4_Ist4A_1a:Istorija A kursas 4_Ist4A_2b:Istorija A kursas
4_Ist4A_3a:Istorija A kursas 4_Ist4A_3b:Istorija A kursas 4_Ist4A_4:Istorija A kursas
4_IstA_1a:Istorija A kursas 4_IstA_2b:Istorija A kursas 4_IstA_3a:Istorija A kursas
4_IstA_3b:Istorija A kursas 4_IstA_4:Istorija A kursas 4_IstB_1b:Istorija B kursas
4_IstB_2b:Istorija B kursas 4_IstB_3a:Istorija B kursas 4_IstB_4:Istorija B kursas
4_KrepB_3a:Krepšinis B kursas 4_KrepB_3b:Krepšinis B kursas 4_KrepB_4a:Krepšinis B kursas
4_KrepB_4b:Krepšinis B kursas 4_MuzB_4:Muzika B kursas 4_Pran3A2_1a:Užsienio kalba (prancūzų) A2 lygio kursas
4_Pran3B1_3a:Užsienio kalba (prancūzų) B1 lygio kursas 4_Rus3B1_1a:Užsienio kalba (rusų) B1 lygio kursas 4_Rus3B1_2a:Užsienio kalba (rusų) B1 lygio kursas
4_Rus3B1_3a:Užsienio kalba (rusų) B1 lygio kursas 4_Rus3B1_3b:Užsienio kalba (rusų) B1 lygio kursas 4_SokB_1b:Šokis B kursas
4_SokB_2b:Šokis B kursas 4_SokB_3b:Šokis B kursas 4_SokB_4a:Šokis B kursas
4_SokB_4b:Šokis B kursas 4_TeatrB_1b:Teatras B kursas 4_TeatrB_4:Teatras B kursas
4_TikybB_1b:Tikyba B kursas 4_TikybB_2b1:Tikyba B kursas 4_TikybB_3a:Tikyba B kursas
4_TikybB_3c:Tikyba B kursas 4_TikybB_4a:Tikyba B kursas 4_TikybB_4b:Tikyba B kursas
4_TinklB_2a1:Tinklinis B kursas 4_TinklB_2a2:Tinklinis B kursas 4_TinklB_2b1:Tinklinis B kursas
4_TinklB_2b2:Tinklinis B kursas 4_TinklB_3a1:Tinklinis B kursas 4_TinklB_3a2:Tinklinis B kursas
4_TinklB_4a1:Tinklinis B kursas 4_TinklB_4a2:Tinklinis B kursas 4_TinklB_5a1:Tinklinis B kursas
4_TinklB_5a2:Tinklinis B kursas 4_Vok3A2_1a:Užsienio kalba (vokiečių) A2 lygio kursas 4_Vok3B1_3a:Užsienio kalba (vokiečių) B1 lygio kursas
4acfg_LietA**_a:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4acfg_LietA**_c:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4acfg_LietA**_f:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
4acfg_LietA**_g:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4acfg_LietA*_a:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4acfg_LietA*_c:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
4acfg_LietA*_f:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4acfg_LietA*_g:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4acfg_LietA_a:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
4acfg_LietA_c:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4acfg_LietA_f:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4acfg_LietA_g:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
4acfg_Mat5A:Matematika A kursas 4acfg_Mat5A_a:Matematika A kursas 4acfg_Mat5A_c:Matematika A kursas
4acfg_Mat5A_f:Matematika A kursas 4acfg_Mat5A_g:Matematika A kursas 4acfg_Mat6A:Matematika A kursas
4acfg_Mat6A_a:Matematika A kursas 4acfg_Mat6A_c:Matematika A kursas 4acfg_Mat6A_f:Matematika A kursas
4acfg_Mat6A_g:Matematika A kursas 4bde_LietA**_b:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4bde_LietA**_d:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
4bde_LietA**_e:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4bde_LietA*_b:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4bde_LietA*_d:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
4bde_LietA*_e:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4bde_LietA_b:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4bde_LietA_d:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas
4bde_LietA_e:Lietuvių kalba ir literatūra A kursas 4bde_Mat5A:Matematika A kursas 4bde_Mat5A_b:Matematika A kursas
4bde_Mat5A_d:Matematika A kursas 4bde_Mat5A_e:Matematika A kursas 4bde_Mat6A:Matematika A kursas
4bde_Mat6A_b:Matematika A kursas 4bde_Mat6A_d:Matematika A kursas 4bde_Mat6A_e:Matematika A kursas
pasirinkta
3,4_AukMatPr_1:Aukštosios matematikos pradmenys 3,4_Biochem:Biochemija 3,4_Biotechn:Biotechnologijos
3,4_Braiz:Braižyba 3,4_Lotk:Lotynų kalba 3,4_PrMobIr_1:Programavimas mobiliesiems įrenginiams
3,4_PrMobIr_2:Programavimas mobiliesiems įrenginiams 3,4_Psich:Psichologija 3_AngPazC1:Anglų kalba pažengusiems C1
3_AngPazC1_2:Anglų kalba pažengusiems C1 3_AngPazC1_3:Anglų kalba pažengusiems C1 3_AngPazC1_4:Anglų kalba pažengusiems C1
3_EkonVers_3a:Ekonomika ir verslas 3_FizUzd_1:Fizikos uždaviniai 3_IstSalt_1:Istorijos Šaltiniai
3_IstSalt_2:Istorijos Šaltiniai 3_LastOrgGen_1:Ląstelė ir organizmo genetika 3_LastOrgGen_2:Ląstelė ir organizmo genetika
3_LietTKur:Teksto kūrimas (lietuvių kalba) 3_MatPrUzd:Matematikos probleminiai uždaviniai 3_MatPrUzd_2:3_MatPrUzd_2
3_ProgPrad:Programavimo pradmenys 3_TKurAng_4:Teksto kūrimas (anglų kalba) 3_TKurAng_4b:Teksto kūrimas (anglų kalba)
3_TKūrAng_2a:Teksto kūrimas (anglų kalba) 3_TKūrAng_2b:Teksto kūrimas (anglų kalba) 3_TKūrAng_2c:Teksto kūrimas (anglų kalba)
3_TKūrAng_2d:Teksto kūrimas (anglų kalba) 3_TKūrAng_2e:Teksto kūrimas (anglų kalba) 4_AngPazC1_1:Anglų kalba pažengusiems C1
4_BiolLyg1:Biologiniai lygmenys 4_BiolLyg2:Biologiniai lygmenys 4_BiolLyg3:Biologiniai lygmenys


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Version 4.16.5 2017.02.01 14:13