M_KrasVirg_t:Krasauskienė Virginija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
1d_Et/Tik
 
F-1(218)
Svalbonienė Lilija
V (206)
/////  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
2df1_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Šakėnienė Virgina
Žilinskienė Gitana
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00
 
2df2_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Šakėnienė Virgina
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
F-1(218)
E (224)
2ac2_Inf/dor
 
 
Burbaitė Renata
Šakėnienė Virgina
Mz (209)
Inf-1 (210)
E (224)
 
 
 
 
 
 
3_TikB_5
(10:00) M (105)
 
 
11:05
 
1e_Mn_Tik
(11:05) E (224)
 
1e_Et/Tik
 
Šakėnienė Virgina
Mz (209)
E (224)
 
 
 
2be1_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Šakėnienė Virgina
Žilinskienė Gitana
Mz (209)
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
3_TikB_2
(11:05) M (105)
 
 
12:15
 
4_TikB_1a
(12:15) L-5 (305)
 
2ac1_Inf/dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Žilinskienė Gitana
Mz (209)
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
 
 
 
 
 
 
4_TikB_3a
(12:15) M (105)
 
 
13:10
 
2d_Mn_Tik
(13:10) L-5 (305)
 
2be2_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Šakėnienė Virgina
Mz (209)
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
E (224)
1f_Tik/Et
 
L-4 (304)
Šakėnienė Virgina
E (224)
1a_Et/Tik
 
M-5(125)
Šakėnienė Virgina
E (224)
1c_Et/Tik
 
M (105)
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
14:05
 
3_TikB_4
(14:05) L-5 (305)
 
4_TikB_4a
(14:05) L-1 (301)
 
3_TikB_1
(14:05) L-4 (304)
 
4_TikB_4b
(14:05) M-5(125)
 
3_TikB_3
(14:05) M (105)
 
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b_Et/Tik
 
Šakėnienė Virgina
M (105)
E (224)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai