M_GildAst_r:Gildutienė Asta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
/////  
 
 
 
 
 
1c_2k_rv2
 
M-6 (128)
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
 
09:05
 
3_RusB1_1
(09:05) L-4 (304)
 
1e_Mn_Rus
(09:05) A-5(114)
 
2d_2k_r2
 
R (117)
Tereščenko Nadežda
E (224)
1f_2k_rus2
 
R (117)
Tereščenko Nadežda
A-5 (126)
1e_2k_rus2
 
M-6 (128)
Tereščenko Nadežda
R (117)
 
10:00
 
1a_2k_rpr1
 
I-1 (221)
Puodžiūnienė Alma
V (206)
Tereščenko Nadežda
R (117)
1f_2k_rus1
 
V (206)
Tereščenko Nadežda
R (117)
1a_2k_rpr2
 
R (117)
Puodžiūnienė Alma
V (206)
Tereščenko Nadežda
E (224)
3_RusB1_3
(10:00) R (117)
 
2e_2k_r1
 
M-6 (128)
Tereščenko Nadežda
R (117)
 
11:05
 
 
 
 
2c_2k_rv2
 
Tvarkūnienė Aurelija
R (117)
V (206)
 
 
 
3_RusB1_1
(11:05) R (117)
(12:15) R (117)
2f_2k_r1
 
M-6 (128)
Tereščenko Nadežda
R (117)
 
12:15
 
3_RusB1_3
(12:15) L-2 (302)
(13:10) L-2 (302)
2b_2k_rv1
 
Tvarkūnienė Aurelija
R (117)
V (206)
2e_2k_r2
 
R (117)
Tereščenko Nadežda
I-3(127)
2d_2k_r1
 
M-6 (128)
Tereščenko Nadežda
R (117)
 
13:10
 
 
 
 
2f_2k_r2
 
R (117)
Tereščenko Nadežda
I-3(127)
 
 
 
2c_2k_rv1
 
M-6 (128)
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
 
14:05
 
1c_2k_rv1
 
Tvarkūnienė Aurelija
R (117)
V (206)
 
 
 
1e_2k_rus1
 
R (117)
Tereščenko Nadežda
I-3(127)
 
 
 
2b_2k_rv2
 
M-6 (128)
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai