K_201:Btch (201)
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
 
 
 
 
 
 
2f_Techn/Cs
 
Brazdžiūnas Algimantas
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
I-2 (222)
 
 
 
 
 
 
 
10:00
 
1b_Techn
 
Lazdauskaitė Jūratė
Nausėdienė Vaidilutė
M (105)
2d_Techn
 
Lazdauskaitė Jūratė
Nausėdienė Vaidilutė
M (105)
2f_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
 
 
 
 
 
 
 
11:05
 
1c_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
2d_Tech/Cs
 
Brazdžiūnas Algimantas
Lazdauskaitė Jūratė
Nausėdienė Vaidilutė
M (105)
I-3(127)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:15
 
1a_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
 
 
 
 
 
 
2a_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
 
 
 
 
13:10
 
2e_Techn
 
Arsabiene Ginta
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
1f_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
2c_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
2a/b_Techn/Cs
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
I-1 (221)
 
 
 
 
14:05
 
2e_Tech/Cs
 
Arsabiene Ginta
Brazdžiūnas Algimantas
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
L-3 (303)
1e_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
2c_Techn/Cs
 
Brazdžiūnas Algimantas
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
I-2 (222)
2b_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
1d_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai