K_127:I-3(127)
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_IstA_5
Šulcienė Danutė
1a_PilPagr
 
Šulcienė Danutė
1-4_KC_Ist_DŠ
Šulcienė Danutė
(08:10) I-3(127)
 
09:05
 
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
 
 
 
 
1a_Istor
 
Šulcienė Danutė
3_IstA_4
Šulcienė Danutė
 
10:00
 
4_TKurAng_2c
Garliauskienė Vaida
(10:00) I-3(127)
4d_Mn_Liet
Žiukienė Onutė
(10:00) I-3(127)
1b_Istor
 
Šulcienė Danutė
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
 
 
11:05
 
 
 
 
2d_Tech/Cs
 
Brazdžiūnas Algimantas
Lazdauskaitė Jūratė
Nausėdienė Vaidilutė
M (105)
Btch (201)
 
 
 
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
1a_Istor
 
Šulcienė Danutė
 
12:15
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
3_AnglB2_2g
Garliauskienė Vaida
(12:15) I-3(127)
(13:10) I-3(127)
2e_2k_r2
 
Gildutienė Asta
R (117)
Tereščenko Nadežda
1b_Istor
 
Šulcienė Danutė
 
13:10
 
2f_2k_r2
 
Gildutienė Asta
R (117)
Tereščenko Nadežda
 
 
 
 
 
 
 
14:05
 
3_IstA_5
Šulcienė Danutė
 
3_IstA_4
Šulcienė Danutė
 
1e_2k_rus1
 
Gildutienė Asta
R (117)
Tereščenko Nadežda
 
 
 
 
 
 
 
15:00
 
3_IstSalt_1
Šulcienė Danutė
 
1b_PilPagr
 
Šulcienė Danutė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai