K_105:M (105)
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_PrancB1A2_1b
Puodžiūnienė Alma
(09:05) M (105)
 
 
 
2f_Techn/Cs
 
Brazdžiūnas Algimantas
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
I-2 (222)
 
 
 
 
 
 
 
10:00
 
1b_Techn
 
Lazdauskaitė Jūratė
Nausėdienė Vaidilutė
Btch (201)
2d_Techn
 
Lazdauskaitė Jūratė
Nausėdienė Vaidilutė
Btch (201)
2f_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
 
 
 
3_TikB_5
Krasauskienė Virginija
(10:00) M (105)
 
11:05
 
1c_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
2d_Tech/Cs
 
Brazdžiūnas Algimantas
Lazdauskaitė Jūratė
Nausėdienė Vaidilutė
I-3(127)
Btch (201)
 
 
 
 
 
 
3_TikB_2
Krasauskienė Virginija
(11:05) M (105)
 
12:15
 
1a_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
 
 
 
 
 
 
2a_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
4_TikB_3a
Krasauskienė Virginija
(12:15) M (105)
 
13:10
 
2e_Techn
 
Arsabiene Ginta
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
1f_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
2c_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
2a/b_Techn/Cs
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
I-1 (221)
1c_Et/Tik
 
Krasauskienė Virginija
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
14:05
 
2e_Tech/Cs
 
Arsabiene Ginta
Brazdžiūnas Algimantas
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
L-3 (303)
1e_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
2c_Techn/Cs
 
Brazdžiūnas Algimantas
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
I-2 (222)
2b_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
3_TikB_3
Krasauskienė Virginija
(14:05) M (105)
 
15:00
 
1abcd_TechnDiz
 
 
 
 
Lazdauskaitė Jūratė
1d_Techn
 
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
Btch (201)
 
 
 
1b_Et/Tik
 
Krasauskienė Virginija
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai