4f_VirpIrma:Virpilaitytė Irma
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
4_Ist4A_4a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_EtikB_4a
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
09:05
 
4acf_MatA_f
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4_IstA_4a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_TinklB_4a_1
Lelytė Jolanta
sp.salė
4_ŠokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
4acf_MatA_f
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
10:00
 
4_ŠokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_AnglB2_3b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4acf_Liet5A_f
Miliukaitė Laima
L-4 (304)
4acf_MatA_f
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
11:05
 
4_RusB1_1
Tereščenko Nadežda
R (117)
4_AnglB2_3b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4acf_Liet5A_f
Miliukaitė Laima
L-4 (304)
4acf_Liet5A_f
Miliukaitė Laima
L-4 (304)
 
12:15
 
4acf_Liet5A_f
Miliukaitė Laima
L-4 (304)
4_DailA_2
Paužuolienė Lina
D (108)
4_AnglB2_3b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
13:10
 
4acf_Liet6A_f
Miliukaitė Laima
L-4 (304)
4acf_MatA_f
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4_RusB1_1
Tereščenko Nadežda
R (117)
4_IstA_4a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
14:05
 
4_DailA_2
Paužuolienė Lina
D (108)
4_InfB_4b
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
4acf_Mat6A_f
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4_TinklB_4a_2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai