4e_StasDovy:Stasytis Dovydas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_BkkB_4b_1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
 
 
4_Ist4A_4a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
 
 
4_TeatrB_4
Svalbonienė Lilija
(08:10) Aktų salė
 
09:05
 
4bde_Liet5A_e
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
4_FizB_4a
Samienė Roma
(09:05) M-5(125)
4_BkkB_4a_2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4_AnglB2_2e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
4bde_Liet5A_e
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
 
10:00
 
4_AngPazC1
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
 
 
4bde_MatA_e
Meškelyte Violeta
M(223)
4bde_Liet5A_e
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
 
11:05
 
4_IstA_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_InfA_3
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
4bde_MatA_e
Meškelyte Violeta
M(223)
4bde_MatA_e
Meškelyte Violeta
M(223)
 
12:15
 
4bde_MatA_e
Meškelyte Violeta
M(223)
4_AnglB2_2e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
4_InfA_3
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
13:10
 
4bde_Mat6A_e
Meškelyte Violeta
M(223)
4bde_Liet5A_e
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
4_IstA_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_FizB_4a
Samienė Roma
(13:10) G (205)
 
14:05
 
4_AnglB2_2e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
4_TikB_4a
Krasauskienė Virginija
(14:05) L-1 (301)
4bde_Liet6A_e
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
 
 
 
4_AukMatPr2
Budzilaitė Janė
M-1 (207)
 
15:00
 
 
 
 
4_Inf3A_4
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_TeatrB_4
Svalbonienė Lilija
(15:00) V (206)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai