4d_KlemRuta:Klemkaitė Rūta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
4_ŠokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_Ist4A_4a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_EtikB_4a
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
09:05
 
4bde_Liet5A_d
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
4_IstA_4a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_ŠokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_TinklB_2a
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4bde_Liet5A_d
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
10:00
 
4_TinklB_2a
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4_AnglB2_3e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4bde_MatA_d
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4bde_Liet5A_d
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
11:05
 
4_VokB1_1
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
4_AnglB2_3e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4bde_MatA_d
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4bde_MatA_d
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
12:15
 
4bde_MatA_d
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4_PranA2_2
Puodžiūnienė Alma
(12:15) V (206)
(13:10) V (206)
4_AnglB2_3e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
13:10
 
4bde_Mat6A_d
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4bde_Liet5A_d
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
4_VokB1_1
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
4_IstA_4a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
14:05
 
4_PranA2_2
Puodžiūnienė Alma
(14:05) E (224)
4_InfB_4b
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
4bde_Liet6A_d
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
 
 
 
15:00
 
4_TKurAng_4
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
 
 
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai