4d_GabnEmil:Gabnytė Emilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_GeogrB_4c
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_EtikB_4a
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
09:05
 
4bde_Liet5A_d
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
4_TeatrB_4a
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
4_InfB_4a
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
4_TinklB_2a
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4bde_Liet5A_d
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
10:00
 
4_TinklB_2a
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4_AnglB2_3c
Jusienė Loreta
A-4(211)
4bde_MatA_d
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4bde_Liet5A_d
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
11:05
 
4_ChemA_1
Arsabiene Ginta
Ch-1 (220)
4_AnglB2_3c
Jusienė Loreta
A-4(211)
4bde_MatA_d
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4bde_MatA_d
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
12:15
 
4bde_MatA_d
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4_BiolA_2
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
4_AnglB2_3c
Jusienė Loreta
A-4(211)
 
13:10
 
4bde_Mat6A_d
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
4bde_Liet5A_d
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
4_ChemA_1
Arsabiene Ginta
Ch-1 (220)
4_TeatrB_4a
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
14:05
 
4_BiolA_2
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
4_BiolLyg1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
4bde_Liet6A_d
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
4_GeogrB_4c
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai