4c_TaruGabr:Tarutytė Gabrielė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_BkkB_4b_1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
 
 
4_Ist4A_4a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
 
 
4_BiolB_4a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
09:05
 
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4_BiolB_4a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_DailB_4d
Paužuolienė Lina
D (108)
4_AnglB2_2e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
10:00
 
4_TKurAng_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
4_IstA_3
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
11:05
 
 
 
 
4_IstA_3
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
 
12:15
 
4_InfB_1a
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4_AnglB2_2e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
4_EtikB_3
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
13:10
 
4acf_Liet6A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
4_BkkB_4b_2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
14:05
 
4_AnglB2_2e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
4_IstSalt_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4acf_Mat6A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
 
 
 
 
15:00
 
4_DailB_4d
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai