4c_RepeIeva:Repečkaitė Ieva
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_FizB_4x
Samienė Roma
(08:10) F-2 (219)
 
09:05
 
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4_TeatrB_4a
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
4_DailB_4d
Paužuolienė Lina
D (108)
4_BkkB_2a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
10:00
 
4_BkkB_2a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_AnglB2_3d
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
11:05
 
4_IstA_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_AnglB2_3d
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
 
12:15
 
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4_PranA2_2
Puodžiūnienė Alma
(12:15) V (206)
(13:10) V (206)
4_AnglB2_3d
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
13:10
 
4acf_Liet6A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4_IstA_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_TeatrB_4a
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
14:05
 
4_PranA2_2
Puodžiūnienė Alma
(14:05) E (224)
4_InfB_4b
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
4acf_Mat6A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4_TikB_4b
Krasauskienė Virginija
(14:05) M-5(125)
 
 
 
 
15:00
 
4_DailB_4d
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
4_FizB_4x
Samienė Roma
(15:00) F-2 (219)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai