4c_CeseTada:Cesevičius Tadas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_Ist4A_2a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4_FizB_4a
Samienė Roma
(09:05) M-5(125)
4_BkkB_4a_2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4_IstA_2a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
10:00
 
4_IstA_2a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_AnglB2_3d
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
11:05
 
4_RusB1_1
Tereščenko Nadežda
R (117)
4_AnglB2_3d
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
 
12:15
 
4acf_Liet5A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4_IstA_2a
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4_AnglB2_3d
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
13:10
 
4acf_Liet6A_c
Stonienė Rita
L-3 (303)
4acf_MatA_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4_ŠokB_2b
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_RusB1_1
Tereščenko Nadežda
R (117)
4_FizB_4a
Samienė Roma
(13:10) G (205)
 
14:05
 
4_ŠokB_2b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
4acf_Mat6A_c
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4_TikB_4b
Krasauskienė Virginija
(14:05) M-5(125)
4_EkonVers_3a
Grabauskaite Rima
(14:05) G (205)
 
15:00
 
4_BkkB_4a_1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai