4b_KaraMika:Karalevičius Mikas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_TeksKurLiet
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
 
 
 
 
09:05
 
4bde_Liet5A_b
Stonienė Rita
L-3 (303)
 
 
 
4_DailB_4d
Paužuolienė Lina
D (108)
4_BkkB_2a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4bde_Liet5A_b
Stonienė Rita
L-3 (303)
 
10:00
 
4_BkkB_2a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_AnglB2_3a
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
4bde_MatA
Budzilaitė Janė
M-1 (207)
4bde_Liet5A_b
Stonienė Rita
L-3 (303)
 
11:05
 
4_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
4_AnglB2_3a
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
4bde_MatA
Budzilaitė Janė
M-1 (207)
4bde_MatA
Budzilaitė Janė
M-1 (207)
 
12:15
 
4bde_MatA
Budzilaitė Janė
M-1 (207)
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
4_AnglB2_3a
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
13:10
 
4bde_Mat6A
Budzilaitė Janė
M-1 (207)
4bde_Liet5A_b
Stonienė Rita
L-3 (303)
4_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
 
 
 
14:05
 
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
4_BiolLyg1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
4bde_Liet6A_b
Stonienė Rita
L-3 (303)
4_TikB_4b
Krasauskienė Virginija
(14:05) M-5(125)
 
 
 
 
15:00
 
4_DailB_4d
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai