4a_VaitEdvi:Vaitkevičius Edvinas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_InfA_4c
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_ŠokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_EtikB_4a
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
09:05
 
4acf_MatA_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_FizB_4a
Samienė Roma
(09:05) M-5(125)
4_ŠokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_BkkB_2a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4acf_MatA_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
10:00
 
4_BkkB_2a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_AnglB2_3a
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
4acf_Liet5A_a
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
4acf_MatA_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
11:05
 
4_PrancB1_1
Puodžiūnienė Alma
(11:05) I-1 (221)
(12:15) I-1 (221)
4_AnglB2_3a
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
4acf_Liet5A_a
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
4acf_Liet5A_a
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
 
12:15
 
4acf_Liet5A_a
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
4_AnglB2_3a
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
13:10
 
 
 
 
4acf_MatA_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_PrancB1_1
Puodžiūnienė Alma
(13:10) A-4 (225)
4_FizB_4a
Samienė Roma
(13:10) G (205)
 
14:05
 
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
4_Inf3A_3
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4acf_Mat6A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_InfA_4c
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
 
15:00
 
4_TKurAng_4
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
 
 
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
3,4_PrMobIr_2
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai