4a_SaucMata:Sauchatas Matas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
09:05
 
4acf_MatA
Meškelyte Violeta
M(223)
4_TeatrB_4a
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
 
 
4_AnglB2_2e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
4acf_MatA
Meškelyte Violeta
M(223)
 
10:00
 
4_TKurAng_2e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
4_IstA_3
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4acf_Liet5A_a
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
4acf_MatA
Meškelyte Violeta
M(223)
 
11:05
 
4_KrepB_1a
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4_IstA_3
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
4acf_Liet5A_a
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
4acf_Liet5A_a
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
 
12:15
 
4_TikB_1a
Krasauskienė Virginija
(12:15) L-5 (305)
4acf_Liet5A_a
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
4_AnglB2_2e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
 
 
 
 
13:10
 
4acf_Liet6A_a
Žiukienė Onutė
L-6 (110)
4acf_MatA
Meškelyte Violeta
M(223)
4_KrepB_1aa
sp.salė
Klikūniene Ingrida
4_TeatrB_4a
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
14:05
 
4_AnglB2_2e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
 
 
 
4acf_Mat6A
Meškelyte Violeta
M(223)
 
 
 
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_Ist4A_3
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai