3f_MiksPiju:Mikšionis Pijus
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_GeogrB_4b
Devindonienė Violeta
G (205)
3_ŠokisB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
 
09:05
 
3_AnglB2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3acf_LietA_f
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
 
 
3acf_MatA_f
Žilinskienė Gitana
(09:05) M(223)
 
 
 
 
10:00
 
3acf_Liet*A_f
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3_ChemA_2
Nausėdienė Vaidilutė
Ch-1 (220)
3_BiolA_3
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_BkkB_4a_2
Brazdžiūnas Algimantas
(10:00) sp.salė
 
11:05
 
3acf_Mat6A_f
Žilinskienė Gitana
(11:05) M-5(125)
3acf_MatA_f
Žilinskienė Gitana
(11:05) M(223)
3acf_MatA_f
Žilinskienė Gitana
(11:05) B-2 (217)
(12:15) B-2 (217)
3_AnglB2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_TikB_2
Krasauskienė Virginija
(11:05) M (105)
 
12:15
 
3_BiolA_3
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_ChemA_2
Nausėdienė Vaidilutė
Ch-1 (220)
3acf_Liet**A_f
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
13:10
 
3acf_LietA_f
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3acf_LietA_f
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3acf_MatA_f
Žilinskienė Gitana
(13:10) M-4(124)
 
14:05
 
 
 
 
3_BkkB_4a_1
Brazdžiūnas Algimantas
(14:05) sp.salė
3_AnglB2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
 
 
 
 
 
 
15:00
 
3_GeogrB_4b
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
3_ŠokisB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai