3e_MickZygi:Mickevičius Žygimantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_ŠokisB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
 
09:05
 
3_BiolA_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(09:05) L-6 (110)
(10:00) L-6 (110)
 
 
 
3bde_Liet**A_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_ChemA_4
Nausėdienė Vaidilutė
(09:05) Ch-1 (220)
(10:00) Ch-1 (220)
 
10:00
 
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(10:00) M-5(125)
3_AnglB2_2j
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
11:05
 
3bde_Liet*A_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_LietA_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_LietA_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_BiolA_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_AnglB2_2j
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
 
12:15
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_AnglB2_2j
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
3bde_Mat6A
Žilinskienė Gitana
(12:15) M-4(124)
 
13:10
 
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(13:10) B-2 (217)
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(13:10) B-2 (217)
3bde_LietA_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
14:05
 
 
 
 
3_ChemA_4
Nausėdienė Vaidilutė
(14:05) M-4 (203)
3_EtikB_1
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
 
 
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
3_ŠokisB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_KrepB_5a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3_KrepB_5b
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai