3e_KarvIeva:Karvelytė Ieva
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_BiolB_5a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_ŠokB_1a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(09:05) L-6 (110)
(10:00) L-6 (110)
3_BiolB_5a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3bde_Liet**A_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_BkkB_5a_2
Lelytė Jolanta
(09:05) sp.salė
 
10:00
 
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(10:00) M-5(125)
3_AnglB2_2h
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_TeatrB_4
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
11:05
 
3bde_Liet*A_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_LietA_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_LietA_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_ŠokB_1a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_AnglB2_2h
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
12:15
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_AnglB2_2h
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
 
 
3bde_Mat6A
Žilinskienė Gitana
(12:15) M-4(124)
 
13:10
 
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(13:10) B-2 (217)
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(13:10) B-2 (217)
3bde_LietA_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
14:05
 
3_BkkB_5a_1
Lelytė Jolanta
(14:05) sp.salė
3_TeatrB_4
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
3_TikB_3
Krasauskienė Virginija
(14:05) M (105)
 
15:00
 
3_IstSalt_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai