3e_GegnAure:Gegnerytė Aurelija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_IstB_4c
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_AnglB2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3bde_MatA_e
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
3bde_Liet**A_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_BkkB_5a_2
Lelytė Jolanta
(09:05) sp.salė
 
10:00
 
3bde_MatA_e
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3_ChemA_2
Nausėdienė Vaidilutė
Ch-1 (220)
3_BiolA_3
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_TeatrB_4
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
11:05
 
3bde_Liet*A_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_LietA_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_LietA_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_AnglB2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_TikB_2
Krasauskienė Virginija
(11:05) M (105)
 
12:15
 
3_BiolA_3
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_ChemA_2
Nausėdienė Vaidilutė
Ch-1 (220)
3bde_Mat6A_e
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
13:10
 
3bde_MatA_e
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3bde_MatA_e
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
3bde_LietA_e
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
14:05
 
3_BkkB_5a_1
Lelytė Jolanta
(14:05) sp.salė
3_TeatrB_4
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
3_AnglB2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
 
 
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_IstB_4c
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3_LastOrgGen_2
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai