3d_SlamDovi:Šlamaitė Dovilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_DailB_5
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
 
 
3_TKurAng_5a_5
Garliauskienė Vaida
(08:10) A-2 (204)
 
 
 
 
09:05
 
3_BiolA_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(09:05) L-6 (110)
(10:00) L-6 (110)
 
 
 
3bde_Liet**A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
 
 
 
10:00
 
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(10:00) M-5(125)
3_AnglB2_2e
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_TinklB_4_2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
11:05
 
3bde_Liet*A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3bde_LietA_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3bde_LietA_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3_BiolA_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_AnglB2_2e
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
12:15
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_AnglB2_2e
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3bde_Mat6A
Žilinskienė Gitana
(12:15) M-4(124)
 
13:10
 
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(13:10) B-2 (217)
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(13:10) B-2 (217)
3bde_LietA_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
14:05
 
 
 
 
3_TinklB_4_1
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_TikB_1
Krasauskienė Virginija
(14:05) L-4 (304)
3_DailB_5
Paužuolienė Lina
D (108)
3_InfB_3
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai