3d_JaksRuta:Jakštaitė Rūta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_Dizain_5
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
09:05
 
3_IstB_1a
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3bde_MatA_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
3_ChemB_5
Nausėdienė Vaidilutė
(09:05) Ch-1 (220)
3bde_Liet**A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3_BiolA_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
10:00
 
3bde_MatA_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
3_AnglB2_2h
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
 
 
 
11:05
 
3bde_Liet*A_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3bde_LietA_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3bde_LietA_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
3_IstB_1a
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3_AnglB2_2h
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
12:15
 
3_TinklB_3a
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3_AnglB2_2h
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
 
 
3bde_Mat6A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
13:10
 
 
 
 
3bde_MatA_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
3bde_MatA_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
3bde_LietA_d
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
14:05
 
3_ChemB_5
Nausėdienė Vaidilutė
(14:05) Ch-1 (220)
3_BiolA_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_EtikB_1
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_TKurAng_5a_2
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_TinklB_3b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
3_Dizain_5
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
3_LastOrgGen_2
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai