3c_VilnIndr:Vilniškytė Indrė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_BiolB_5a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
3_InfA_4b
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
3_TKurAng_5a_5
Garliauskienė Vaida
(08:10) A-2 (204)
 
 
 
 
09:05
 
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3acf_Liet*A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_BiolB_5a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3acf_MatA_c
Uselytė Milda
M-2 (212)
3_VokB1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
 
10:00
 
3acf_LietA_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3acf_LietA_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_AnglB2_2b
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3_ŠokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
11:05
 
3acf_Mat6A_c
Uselytė Milda
M-2 (212)
3acf_MatA_c
Uselytė Milda
M-2 (212)
3acf_MatA_c
Uselytė Milda
M-2 (212)
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_AnglB2_2b
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
12:15
 
3_BkkB_3a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3_AnglB2_2b
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3acf_Liet**A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
13:10
 
3_ŠokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
3acf_LietA_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3acf_LietA_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3acf_MatA_c
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
14:05
 
 
 
 
3_VokB1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3_TikB_1
Krasauskienė Virginija
(14:05) L-4 (304)
3_InfA_4b
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
3_BkkB_3b
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai