3c_LadaPaul:Ladauskas Paulius
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_GrDizB_5
Grigas Gintaras
(08:10) L-6 (110)
 
 
 
 
 
 
3_InfA_5
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
 
09:05
 
3_IstB_1a
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3acf_Liet*A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
 
 
3acf_MatA_c
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
 
 
 
10:00
 
3acf_LietA_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3acf_LietA_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_AnglB2_2d
Jusienė Loreta
A-4(211)
3_FizA_3
F-1(218)
Jurevičiūtė Jolanta
3_BkkB_4a_2
Brazdžiūnas Algimantas
(10:00) sp.salė
 
11:05
 
3acf_Mat6A_c
Uselytė Milda
M-2 (212)
3acf_MatA_c
Uselytė Milda
M-2 (212)
3acf_MatA_c
Uselytė Milda
M-2 (212)
3_IstB_1a
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3_AnglB2_2d
Jusienė Loreta
A-4(211)
 
12:15
 
3_FizA_3
F-1(218)
Jurevičiūtė Jolanta
3_AnglB2_2d
Jusienė Loreta
A-4(211)
 
 
 
3acf_Liet**A_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
13:10
 
3acf_LietA_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3acf_LietA_c
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3acf_MatA_c
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
14:05
 
3_InfA_5
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3_TKurAng_5a_4
Garliauskienė Vaida
(14:05) A-2 (204)
 
 
 
 
 
 
3_EtikB_3
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
15:00
 
3_BkkB_5a_m
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_GrDizB_5
Grigas Gintaras
(15:00) L-6 (110)
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai