3b_ZukaDoma:Žukauskaitė Domantė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_DailB_5
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
4_TinklB_4b_2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_IstB_1a
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3bde_MatA_b
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_ChemB_5
Nausėdienė Vaidilutė
(09:05) Ch-1 (220)
3bde_Liet**A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_VokB1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
 
10:00
 
3bde_MatA_b
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_AnglB2_2d
Jusienė Loreta
A-4(211)
3_GeogrA_3
Devindonienė Violeta
G (205)
 
11:05
 
3bde_Liet*A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3bde_LietA_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3bde_LietA_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_IstB_1a
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3_AnglB2_2d
Jusienė Loreta
A-4(211)
 
12:15
 
3_GeogrA_3
Devindonienė Violeta
G (205)
3_AnglB2_2d
Jusienė Loreta
A-4(211)
 
 
 
3bde_Mat6A_b
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
13:10
 
3bde_MatA_b
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3bde_MatA_b
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3bde_LietA_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
14:05
 
3_ChemB_5
Nausėdienė Vaidilutė
(14:05) Ch-1 (220)
3_VokB1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3_InfB_1
Inf-2 (213)
Diržytė Birutė
3_DailB_5
Paužuolienė Lina
D (108)
3_EtikB_3
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
15:00
 
 
 
 
4_TinklB_4b_1
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai