3b_ViliLaur:Vilimaitė Lauryna
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_LastOrgGen_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_IstB_1a
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(09:05) L-6 (110)
(10:00) L-6 (110)
4_TinklB_4a_1
Lelytė Jolanta
sp.salė
3bde_Liet**A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_BiolA_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
10:00
 
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(10:00) M-5(125)
3_AnglB2_2a
Batakienė Rima
(10:00) L-7 (112)
3_ChemA_3
Nausėdienė Vaidilutė
(10:00) Ch-1 (220)
 
11:05
 
3bde_Liet*A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3bde_LietA_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3bde_LietA_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_IstB_1a
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3_AnglB2_2a
Batakienė Rima
(11:05) I-1 (221)
 
12:15
 
3_ChemA_3
Nausėdienė Vaidilutė
(12:15) M-1 (207)
(13:10) Ch-1 (220)
3_AnglB2_2a
Batakienė Rima
(12:15) I-2 (222)
(13:10) I-2 (222)
3_ŠokB_1b
Nainienė Kristina
Aktų salė
3bde_Mat6A
Žilinskienė Gitana
(12:15) M-4(124)
 
13:10
 
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(13:10) B-2 (217)
3bde_MatA
Žilinskienė Gitana
(13:10) B-2 (217)
3bde_LietA_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
14:05
 
3_TinklB_5_1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3_BiolA_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_ŠokB_1b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
3_TikB_3
Krasauskienė Virginija
(14:05) M (105)
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai