3b_MaciPaul:Macijauskas Paulius
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_DailB_5
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_AnglB2_1d
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3bde_MatA_b
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_AngPazC1_5a
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3bde_Liet**A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
 
 
 
10:00
 
3bde_MatA_b
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_BiolA_2
B-2 (217)
Gudaitė Violeta
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
 
 
 
11:05
 
3bde_Liet*A_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3bde_LietA_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3bde_LietA_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
3_AnglB2_1d
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_InfB_2
Diržytė Birutė
Inf-3 (214)
 
12:15
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_BiolA_2
B-2 (217)
Gudaitė Violeta
3bde_Mat6A_b
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
13:10
 
3bde_MatA_b
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3bde_MatA_b
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3bde_LietA_b
Miknevičienė Rita
L-2 (302)
 
14:05
 
 
 
 
 
 
 
3_AnglB2_1d
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_DailB_5
Paužuolienė Lina
D (108)
3_TikB_3
Krasauskienė Virginija
(14:05) M (105)
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_KrepB_5a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3_KrepB_5b
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai