3a_MiliIgna:Milinskas Ignas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_BiolB_5a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_RusB1_1
Gildutienė Asta
(09:05) L-4 (304)
3acf_Liet*A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_BiolB_5a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_IstA_4
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
10:00
 
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_AnglB2_2g
Garliauskienė Vaida
(10:00) I-2 (222)
3_ŠokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
11:05
 
3acf_Mat6A_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_RusB1_1
Gildutienė Asta
(11:05) R (117)
(12:15) R (117)
3_AnglB2_2g
Garliauskienė Vaida
(11:05) I-2 (222)
 
12:15
 
3_BkkB_3a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3_AnglB2_2g
Garliauskienė Vaida
(12:15) I-3(127)
(13:10) I-3(127)
3acf_Liet**A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
13:10
 
3_ŠokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
14:05
 
 
 
 
3_IstA_4
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_TikB_1
Krasauskienė Virginija
(14:05) L-4 (304)
3_TKurAng_5a_2
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_BkkB_3b
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai