3a_GarnKlau:Garnytė Klaudija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_Dizain_5
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
09:05
 
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3acf_Liet*A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_MatPrUzd_5a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
 
 
 
10:00
 
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_AnglB2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
 
 
3_TikB_5
Krasauskienė Virginija
(10:00) M (105)
 
11:05
 
3acf_Mat6A_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_IstA_1
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_AnglB2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
12:15
 
3_BkkB_3a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3_AnglB2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3acf_Liet**A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
13:10
 
 
 
 
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
14:05
 
3_BiolB_5b
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_TKurAng_5a_4
Garliauskienė Vaida
(14:05) A-2 (204)
3_AngPazC1_1
Jusienė Loreta
A-4(211)
3_BiolB_5b
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3_BkkB_3b
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
3_Dizain_5
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai