3a_DamaMant:Damanauskas Mantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,4_AukMatPr_1
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
 
09:05
 
3_IstB_1a
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3acf_Liet*A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_ChemB_5
Nausėdienė Vaidilutė
(09:05) Ch-1 (220)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_FizA_4
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
10:00
 
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_AnglB2_2f
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_RusB1_3
Gildutienė Asta
(10:00) R (117)
 
11:05
 
3acf_Mat6A_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_IstB_1a
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
3_AnglB2_2f
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
12:15
 
3_RusB1_3
Gildutienė Asta
(12:15) L-2 (302)
(13:10) L-2 (302)
3_AnglB2_2f
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_ŠokB_1b
Nainienė Kristina
Aktų salė
3acf_Liet**A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
13:10
 
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
14:05
 
3_ChemB_5
Nausėdienė Vaidilutė
(14:05) Ch-1 (220)
3_FizA_4
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_ŠokB_1b
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_TKurAng_5a_2
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_BkkB_3b
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
15:00
 
3_BkkB_5a_m
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_EtikB_4
Šakėnienė Virgina
E (224)
3,4_Braiz
Grigas Gintaras
(15:00) M-4(124)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai