3a_CepsDeiv:Čepskytė Deivė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_DailB_5
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
3_TeatrB_4b
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_AnglB2_1e
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3acf_Liet*A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_MatPrUzd_5a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
 
 
 
10:00
 
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_BiolA_2
B-2 (217)
Gudaitė Violeta
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_BkkB_4a_2
Brazdžiūnas Algimantas
(10:00) sp.salė
 
11:05
 
3acf_Mat6A_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_AnglB2_1e
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_EtikB_2
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
12:15
 
3_IstA_3
Šulcienė Danutė
I-3(127)
3_BiolA_2
B-2 (217)
Gudaitė Violeta
3acf_Liet**A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
13:10
 
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_LietA_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3acf_MatA_a
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
14:05
 
 
 
 
3_BkkB_4a_1
Brazdžiūnas Algimantas
(14:05) sp.salė
3_AnglB2_1e
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_DailB_5
Paužuolienė Lina
D (108)
3_TKurAng_3b_1
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
15:00
 
 
 
 
3_TeatrB_4b
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai