1d
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
1d_Et/Tik
Krasauskienė Virginija
F-1(218)
Svalbonienė Lilija
V (206)
 
 
 
 
 
 
1d_Ekon
Dambrauskas Raimondas
(08:10) L-7 (112)
 
 
 
 
09:05
 
1d_2k_rv1
Tereščenko Nadežda
R (117)
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
1d_Istor
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
1d_Mat
Uselytė Milda
M-2 (212)
1d_Biolog
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
1d_Liet
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
10:00
 
1d_Biolog
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
1d_Geogr
Devindonienė Violeta
G (205)
1d_Rmkl
Uselytė Milda
M-2 (212)
1d_1k_angl
Jakubaitienė Jūratė
Koženiauskienė Nijolė
A-5 (126)
A-2 (204)
 
11:05
 
1d_Chem
Nausėdienė Vaidilutė
(11:05) F-1(218)
1d_Fiz
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
1d_Chem
Nausėdienė Vaidilutė
(11:05) F-2 (219)
1d_2k_rv2
Tereščenko Nadežda
G (205)
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
1d_Mat*
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
12:15
 
1d_1k_angl
Jakubaitienė Jūratė
Koženiauskienė Nijolė
A-5 (126)
A-2 (204)
1d_Liet
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
1cd_KKult
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
1cd_KKult
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
1d_Muz
Grobova Jelena
Mz (209)
 
13:10
 
1d_Info
Diržytė Birutė
Žilinskienė Gitana
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
1d_1k_angl
Jakubaitienė Jūratė
Koženiauskienė Nijolė
A-5 (126)
A-2 (204)
1d_Liet
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
1d_Fiz
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
14:05
 
1d_Mat**
Uselytė Milda
M-2 (212)
1d_PilPagr
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
1d_Geogr
Devindonienė Violeta
G (205)
1d_Istor
Sereikienė Auksė
M-6 (128)
1d_Plkrsk
Jačauskienė Melda
L-1 (301)
 
15:00
 
1abcd_TechnDiz
 
 
 
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
1d_Techn
Dyburienė Laima
Lazdauskaitė Jūratė
M (105)
Btch (201)
 
 
 
 
 
 
1d_Dail
Paužuolienė Lina
D (108)
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2018.01.12 13:35

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai